Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 405

-398 Posljednja tri pitanja bila su namijenjena procjeni stavova ispitanika o korištenju procesne drame u budućem radu. Svih 100 % ispitanika odgovorilo je da im se sviđa procesna drama kao način rada s djecom te na pitanje smatraju li da se procesnom dramom može utjecati na odgojni aspekt razvoja svi su ispitanici odgovorili potvrdno. Sukladno tome, na pitanje bi li bili spremni organizirati i provesti procesnu dramu s djecom u vrtiću/školi svi su ispitanici odgovorili potvrdno. Zaključak Nakon cjelokupne pripreme procesne drame, provedbe i analize podataka, došle smo do spoznaje i potvrde da je procesna drama primjerena metoda kojom se može i treba pristupiti djeci. Prema našim spoznajama, procesne nam drame omogućuju da s djecom obradimo različita osjetljiva pitanja i pobudimo senzibilitet ili ponudimo rješenja za određene probleme koji se mogu javiti u različitim životnim situacijama. Primjenom procesne drame djeci dajemo mogućnost da sagledaju situaciju i iz tuđe perspektive i lakše emocionalno procesuiraju sve što im se događa. Prema rezultatima ankete možemo zaključiti da smo postigle naš cilj, a to je da smo potaknule studente, buduće učitelje, na kvalitetno promišljanje o integriranju procesne drame u odgojno-obrazovni rad u svojoj karijeri te smo im pomogle uvidjeti da procesne drame uistinu mogu imati veliki značaj za djecu ako se kvalitetno pripreme i obrade. Ovakvim pristupom procesnoj drami i njezinim korištenjem u svrhu učinkovitoga odgoja, djeci dajemo mogućnosti da promisle o promijeni određenoga ponašanja ili drugim mogućim rješenjima, a da istovremeno ne namećemo vlastito mišljenje, već da indirektnim djelovanjem pomažemo pri izgradnji njihovoga samopouzdanja i pružanju zadovoljstva pri samostalnom donošenju odluka i uviđanju potrebnih promjena.