Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 403

-396 Upravo je iz toga razloga promišljanje i vrednovanje zadnji korak koji zahtijeva sudjelovanje svih sudionika kako bi osvijestili fikcionalne događaje koje su proigravali i iznesli osobne i skupne spoznaje i dojmove o odgojno-obrazovnim sadržajima te ocijenili doživljeno iskustvo (Čubrilo i dr. 2017). Vrednovanje procesne drame ostvareno je tehnikom prikupljanja podataka anonimnom online anketom koja je obuhvaćala 19 pitanja. Ispitanici su imali mogućnost višestrukih odgovora te na tri pitanja mogućnost opisnoga odgovora. U procesnoj drami sudjelovalo je šestero sudionika uz dvije voditeljice procesne drame. Kratka anketa bila je ponuđena isključivo sudionicima procesne drame bez voditeljica, a anketu je ispunilo njih petero. U ispunjavanju upitnika o procesnoj drami sudjelovalo je 80 % osoba ženskoga spola i 20 % muškoga spola, a svi ispitanici studenti su Učiteljskoga studija na Učiteljskom fakultetu. Podatci prikupljeni ispunjenim anketama prikazuju da svi sudionici procesne drame nisu imali prijašnjih iskustava vezanih uz dramu i dramski odgoj i da dosad nisu sudjelovali u procesnoj drami. Procesna drama tematizirala je ljutnju i nasilje među djecom predškolske i školske dobi, a rezultati ankete pokazuju da 80 % ispitanika temu smatra aktualnom kod djece predškolske i školske dobi u Republici Hrvatskoj, dok 20 % ispitanika temu nasilja ne smatra aktualnom. Istovremeno, svi ispitanici smatraju izvođenje procesne drame primjerenim načinom promišljanja o toj temi. Također, svi ispitanici smatraju da izvedena procesna drama sadrži odgovarajuće dramske tehnike za prikazivanje ove problemske tematike i da su zadane upute bile dovoljno jasne. Čak 100 % ispitanika tvrdi da su imali dovoljno vremena na raspolaganju za osmišljavanje i izvođenje dramskih aktivnosti tijekom procesne drame.