Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 400

Ivana Krilčić / Viktorija Lovrinčević što se događa u Šumskom Kraljevstvu. Ovaj prizor služi kao pokretač dramske radnje i uvođenje sudionika u priču. Slijedi tehnika zamrznuti prizor gdje sudionici podijeljeni u skupine, trima zamrznutim slikama prikazuju nepovoljne događaje s medvjedom i njegovo ponašanje. Dodirom na rame određenoga sudionika on iznosi unutrašnji monolog i osjećaje koji su se javili u toj situaciji. Na znak Akcija! zamrznuti prizor oživljava i prikazuje se događaj. Ovom tehnikom prikazuje se problem koji se želi obraditi u drami i potiče se sudionike na promišljanje o problemu. Nakon odigranih prizora, sudionici izlaze iz uloga i potiče ih se na promišljanje o nasilju među djecom te na razgovor o aktualnosti toga problema kod djece predškolske i školske dobi. Sudionici se slažu o pretjeranoj učestalosti takvoga ponašanja u odgojno-obrazovnome okruženju i potaknuti tim promišljanjima osmišljavaju TV reportažu. Tijekom ove aktivnosti sudionici imaju zadatak osmisliti TV reportažu na temu nasilja među djecom, a mogu biti u ulogama poput voditelja emisije, novinara s terena, žrtve, svjedoka, psihologa, pravobraniteljice za djecu i sl. Tehnikom TV reportaže želi se potaknuti sudionike na dublje promišljanje o temi i na stvaranje vlastitih stavova. Sudionici reportažom Šuma TV prikazuju školu u kojoj se javilo međuvršnjačko nasilje te reakcije stručnjaka unutar škole na problem koje većinom iskazuju neprihvaćanja problema te nezainteresiranost za traženjem rješenja. Nakon reportaže, sudionici se vraćaju u uloge, a Šumsko Kraljevstvo usmjerava snage na izvođenje interaktivne izložbe jer u Kraljevstvo pristiže visoka delegacija klokana iz daleke Australije. Interaktivna je izložba tehnika u kojoj sudionici trebaju osmisliti izložbu šumskih životinja u kojoj će se one predstaviti posjetiteljima i reći ponešto o svome karakteru. Primjenom ove tehnike sudionici imaju priliku na zabavan način stvoriti likove po svojoj mjeri te se istovremeno opustiti i odmaknuti misli od negativnih osjećaja koji su se možda javili radi problemskih situacija koje su obrađene do tad.