Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 398

Ivana Krilčić / Viktorija Lovrinčević Uvod Na procesnu dramu može se gledati kao na ”dramu u nastajanju, dramu koja raste, izrasta jer ona istovremeno obuhvaća nastajanje, igranje, doživljavanje i promišljanje dramskog svijeta i događaja u njemu” (Gruić 2002: 18). S ciljem poticanja kolega s Učiteljskog fakulteta na primjenu procesne drame u svome budućem radu, ali i drugih oblika dramskoga stvaralaštva, osmišljena je procesna drama i provedena na STUDIKONU . 1 Svrha provedbe procesne drame bila je prikazati tek jedan oblik problemske situacije u odgoju koja se može dramskopedagoški proraditi i na taj način potaknuti sudionike da promisle i o brojnim drugim odgojno- obrazovnim sadržajima koji se mogu obraditi dramskim aktivnostima tijekom izvedbe procesne drame. Procesna drama kao nastavna metoda jest proces koji označava: ”osmišljeno, vođeno i za sudionike smisleno događanje organizirano u etape koje su oblikovane od: a) dramskih aktivnosti i situacija u kojima sudionici u ulogama proigravaju različite životne/odgojne / obrazovne sadržaje; b) refleksivnih ili intelektualno-spoznajnih odsječaka u kojima sudionici, unutar ili izvan uloga, aktivno promišljaju, utvrđuju i (samo)vrednuju ono što su tijekom procesa rada proradili, naučili i doživjeli” (Čubrilo i dr. 2017: 20). Upravo o tome govori ovaj rad opisujući prvu etapu provedbe dramske aktivnosti, a zatim donoseći rezultate aktivnoga promišljanja sudionika o samome procesu. 1 Studentska konferencija znanosti i umjetnosti Učiteljskog fakulteta