Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 395

-388 ◻ razumijevanje i prihvaćanje svoje i tuđe osobnosti / prihvaćanje različitosti ◻ razvijanje tolerancije i prihvaćanje tuđih ideja ◻ razvijanje svijesti o nužnosti uzajamnoga pomaganja ◻ razvijanje empatije ◻ prihvaćanje dogovorenih pravila ◻ razvijanje spoznaja o mogućnostima rješavanja životnih problema i snalaženja u novim situacijama ◻ razvijanje svijesti o važnosti ostvarivanja govornih vrednota (rečenične intonacije, naglaska, akcenta, boje, visine i jačine glasa, brzine govorenja) ◻ razvijanje zanimanja za scensku umjetnost.