Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 394

Iva Nemec ◻ razvijanje sposobnosti apstraktnoga mišljenja ◻ razvijanje sposobnosti kritičkoga mišljenja ◻ razvijanje sposobnosti verbalne komunikacije ◻ osvješćivanje mogućnosti neverbalne komunikacije ◻ razvijanje mašte i kreativnosti ◻ razvijanje sposobnosti izražavanja doživljenoga ◻ razvijanje samostalnosti i samopouzdanja ◻ razvijanje sposobnosti suradnje u skupini ◻ razvijanje povjerenja u skupini ◻ razvijanje humanih moralnih uvjerenja ◻ razvijanje sposobnosti uočavanja tuđih emocija ◻ razvijanje svijesti o postojanju bogatoga unutrašnjeg svijeta svake osobe ◻ osvješćivanje vlastitih i tuđih stavova, potreba i želja