Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 393

-386 15. U kakvom se odnosu tijekom nastavnoga procesa nalaze učitelj i učenik? Upišite križić. ◻ ◻ Učitelj je u superiornom odnosu naspram učenika. Učitelj je voditelj nastavnoga procesa (suorganizator), a učenik stvaralački sudionik i ravnopravni subjekt. 16. U kojoj mjeri smatrate da je važno od učenika tražiti neposrednu povratnu informaciju o pojedinome zadatku, njegovoj težini; mišljenje o viđenom ili učinjenom? ◻ ◻ ◻ ◻ Učenikova povratna informacija nije bitna za proces spoznavanja i učenja. Učenikova povratna informacija o doživljenome ponekad je bitna. Učenikova povratna informacija vrlo je bitna za proces učenja i spoznavanja. Učenikova povratna informacija, odnosno refleksija o procesu jedan je od krucijalnih ciljeva nastavnoga procesa. Obrazložite odgovor. 17. Koji su sljedeći specifični ciljevi ostvareni ovom procesnom dramom tijekom održanoga nastavnog sata? Upišite križić: ◻ ◻ ◻ ◻ razvijanje sposobnosti zamišljanja i slušanja razvijanje sposobnosti pažnje i koncentracije razvijanje sposobnosti analize i sinteze razvijanje sposobnosti logičkoga mišljenja i zaključivanja