Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 392

Iva Nemec 13. Koje od sljedećih kriterija možete vrednovati u klasičnoj školskoj interpretaciji književnoga lika? Upišite križić. ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ Učenik pokazuje izrazito zanimanje za književno- umjetničko područje. Učenik aktivno sudjeluje u nastavi književnosti. Učenik se samoinicijativno uključuje u interpretaciju teksta. Učenik je originalan u rješavanju zadataka potaknutih interpretacijom teksta. Učenik je kreativan u razradi novih ideja. Učenik samostalno izvodi zaključke. Učenik je izrazitih stvaralačkih sposobnosti. Učenik prima zadatke s radošću i u njih unosi vlastite ideje. 14. Koje od sljedećih kriterija ocjenjivanja možete vrednovati u ovoj procesnoj drami? Upišite križić. ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ Učenik pokazuje izrazito zanimanje za književno- umjetničko područje. Učenik aktivno sudjeluje u nastavi književnosti. Učenik se samoinicijativno uključuje u interpretaciju teksta. Učenik je originalan u rješavanju zadataka potaknutih interpretacijom teksta. Učenik je kreativan u razradi novih ideja. Učenik samostalno izvodi zaključke. Učenik je izrazitih stvaralačkih sposobnosti. Učenik prima zadatke s radošću i u njih unosi vlastite ideje.