Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 391

-384 10. Smatrate li da je ova procesna drama uspjela produbiti učenikovo razumijevanje lika? ◻ DA ◻ NE ◻ djelomično (u nekim segmentima) ◻ djelomično (neki zadatci) ◻ ova metoda rada puko je zabavljanje, nema utjecaja na proces učenja, spoznavanja i razumijevanja kod učenika. 11. Može li se ovakvu školsku interpretaciju književnoga lika vrednovati ocjenama? ◻ ◻ DA NE Obrazložite odgovor. 12. Smatrate li da bi nakon provedbe procesne drame bilo dobro učenicima dati i kratku pisanu provjeru interpretacije književnoga lika? ◻ ◻ DA NE Obrazložite odgovor.