Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 390

Iva Nemec 7. Jeste li tijekom provedbe procesne drame primijetili promjenu ozračja u razredu? ◻ ◻ DA NE Ako jeste, kakvo ozračje vlada u razredu tijekom provedbe procesne drame? ◻ ◻ ◻ ◻ Vlada kaos i nastavni je proces ometen činjenicom da učenici ne sjede na svojim mjestima. Učenici izražavaju nezadovoljstvo jer nisu navikli na promjene, koje donosi novi pristup interpretaciji lika. U razredu vlada nezainteresiranost i teško je ostvariti zadane ishode sata. U razredu je postignuto dobro raspoloženje i pozitivno ozračje za rad. 8. Smatrate li da je ovakav pristup školskoj interpretaciji književnoga lika usmjeren prema razvijanju stvaralačkih mogućnosti učenika? ◻ ◻ DA NE Ako ste odgovorili s NE, obrazložite odgovor. 9. Biste li ovom procesnom dramom uspjeli ostvariti međupredmetnu korelaciju? S kojim predmetima?