Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 389

-382 4. Jeste li primijetili promjenu u sudjelovanju kod učenika koji inače slabo sudjeluju u interpretaciji i analizi književnih djela? ◻ ◻ DA NE Ako jeste, koje su ih aktivnosti u najvećoj mjeri potaknule na sudjelovanje? 5. Omogućava li neverbalna refleksija detaljniju interpretaciju situacije ili lika (zamrznuti prizor, žive slike, neverbalno pojašnjavanje apstraktnih pojmova, osjećaja, ozračja...)? ◻ ◻ DA NE 6. Je li vam sudjelovanje i angažman učenika u ovoj procesnoj drami otkrilo neke od njihovih potencijala za koje do sada možda niste znali ili nikada nisu došli do izražaja. Ako jeste, koji su to? ◻ ◻ DA NE