Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 385

-378 Zaključak Implementacija procesne drame kao složene dramske tehnike u nastavni proces školske interpretacije književnoga lika može pomoći učenicima da bolje kognitivno i emocionalno razumiju lik te da mu se na taj način još više približe. To je pokazala uspješna provedba jednoga modela procesne drame prilagođene različitim književnim likovima, u trajanju blok-sata, kao i anketa koju su ispunjavali voditelji procesne drame te razgovor koji su neposredno nakon svake procesne drame učitelji/nastavnici proveli s učenicima. Uspješna implementacija procesne drame u nastavni proces prije svega jest – proces. Prva provedba procesne drame u razredu koji se nikada nije susreo s dramskim tehnikama posve je drugačija od procesne drame koja se izvodi s učenicima naviklima na implementaciju dramskopedagoških metoda u nastavni proces. Taj proces upoznavanja s ovom složenom dramskopedagoškom aktivnošću, kojom prolaze i učenici i voditelji (učitelji/nastavnici), važan je faktor kada govorimo o mjerljivim ishodima koje želimo postići u nastavnome procesu. Iz toga razloga, rezultati provedbe ove ankete i razgovora s učiteljima ne mogu iznjedriti neki konačan stav, ali mogu biti indikativne u prikazu raspona problema, kao i pozitivnih učinaka koji se mogu susresti pri provedbi jednoga modela u različitim nastavnim uvjetima.