Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 384

Iva Nemec Upute čita s papira i vlastitu nelagodu ulaska u ulogu Kustosa prenosi na učenike koji, posljedično, ne dopuštaju sebi igru i prepuštanje u ulozi graditelja već sve zadatke odrađuju jer moraju. U razgovoru koji sam kasnije vodila s nastavnicom, postalo je jasno njezino uvjerenje da bi ulaskom u ulogu, ona kod učenika izazvala podsmjeh i izgubila autoritet. Ista nastavnica vodi dramsku skupinu u svojoj školi, ali smatra da je nastavnik voditelj nastavnoga procesa te u njemu mora zadržati svoj autoritet. • Veliki problem ovakvome pristupu književnome djelu očituje se kod onih učenika koji nisu upoznati s književnim djelom i koji a priori ne žele sudjelovati u ovakvom obliku aktivnosti. U osnovnoj školi učenici koji nisu pročitali djelo bar u nekoj mjeri pokušavaju sudjelovati i promatrati nastavni proces, dok se u srednjoj školi u potpunosti isključuju iz procesa zauzimajući stav da im to igranje ionako ničemu ne koristi. • Promatrajući način na koji učenici pristupaju izvođenju zadataka, mogu zaključiti da se kod njih učestalo javljaju dva straha: strah od toga da nisu dovoljno dobro razumjeli zadatak, odnosno strah od pogrešnoga odgovora te strah da će ih ostali učenici u razredu ismijati.