Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 383

-376 nastavi književnosti; učenik se samoinicijativno uključuje u interpretaciju teksta, učenik je originalan u rješavanju zadataka potaknutih interpretacijom teksta, učenik je kreativan u razradi novih ideja, učenik je izrazitih stvaralačkih sposobnosti, učenik prima zadatke s radošću i u njih unosi vlastite ideje. • Provođenjem procesne drame u postupku školske interpretacije književnoga lika/djela mogu se postići i mnogi specifični ciljevi poput: razvijanje sposobnosti zamišljanja i slušanja; razvijanje sposobnosti pažnje i koncentracije; razvijanje sposobnosti apstraktnoga mišljenja; razvijanje sposobnosti kritičkoga mišljenja; osvješćivanje mogućnosti neverbalne komunikacije; razvijanje mašte i kreativnosti; razvijanje sposobnosti izražavanja doživljenoga; razvijanje sposobnosti suradnje u grupi; razvijanje tolerancije i prihvaćanje tuđih ideja; razvijanje zanimanja za scensku umjetnost… • Učitelji razredne nastave su primjetno opušteniji u ulaženju u različite uloge i u komunikaciji s učenicima. Uzimaju si više slobode u izvedbi i u većoj mjeri improviziraju predviđene zadatke prilagođavajući ih na taj način učenicima, odnosno svome razrednom odjeljenju. Učitelji predmetne nastave puno su oprezniji i nesigurniji u vođenju procesnih drama, mogla bih čak zaključiti da je to zbog burnijih reakcija učenika na pristup nastavnome procesu na koji nisu navikli. Profesori predmetne nastave gotovo u pravilu čitaju s papira upute za izvođenje zadataka te sa strahom ulaze u ulogu Kustosa Muzeja, tek nekolicina improvizira te upute na papiru shvaća samo kao smjernice. Zanimljiva je pojava nastavnice srednje škole koja na početku sata zauzima vidljiv stav kako je ova procesna drama neprimjerena uzrastu njezinih učenika te time djeluje i na učeničko samopouzdanje u izvođenju zadataka. Na učeničku nezainteresiranost reagira kao da je ona posljedica neprimjerenosti zadatka, umjesto da im zadatke pokuša prilagoditi i postaviti na način koji bi njima bio izazovan.