Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 38

Ines Škuflić-Horvat e) evaluacija izvedbe 1. Je li tema jasna publici? 2. Jesu li dijalozi uvjerljivi? 3. Pobuđuje li predstava emocije? 4. Potiče li nas na razmišljanje? 5. Je li lako pratiti scene? 6. Zadržava li predstava pozornost publike? 7. Postoji li jak vrhunac u predstavi? 8. Je li kraj jasan i efektan? 9. Jesu li izvođači bili prirodni i uvjerljivi? 10. Je li njihovo kretanje motivirano? 11. Jesu li uloge razvijene u upečatljive osobnosti? 12. Jesu li glasovi izvođača jasni, dovoljno glasni i artikulirani? 13. Koriste li se izvođači prikladnom glasnoćom, dikcijom i artikulacijom? 14. Ako se koristi dijalekt, je li učinkovit i 4 točan? 15. Jesu li izvođači u liku cijelo vrijeme? 16. Jesu li likovi koji su zajedno u sceni u uspješnoj interakciji? 17. Je li scenografija predstave funkcionalna? 18. Jesu li kostimi odgovarajući?