Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 378

Iva Nemec Četvrta aktivnost – opis i zapažanja: soba konstelacija Posvećena je odnosima među likovima iz djela. Učenici se dogovaraju tko će utjeloviti glavne likove u priči. Treba utvrditi prostor među likovima koji simbolizira njihovu vrstu povezanosti. Tko je blizak kome? Tko se osjeća daleko i odvojeno? Koja je priroda odnosa? Pišući na dugačke trake, koje na podu spajaju likove, učenici trebaju imenovati veze među likovima (obitelj, prijatelji, poznanici, neprijatelji, ljubavnici i sl.) te imenovati razdaljine među likovima: ljubav, poštovanje, izdaja, ljutnja, nepovjerenje... U višim razredima treba navesti koje su se promjene u odnosima dogodile tijekom vremena, tko se zbližio, a tko udaljio? Svaka skupina predstavlja jedan odnos, komentira što je napisala i objašnjava promjene u odnosu koje su se dogodile od početka do kraja priče. zapažanja: Ovaj je zadatak učenicima u pravilu bio težak. Ono što je u ovom zadatku bilo važno, a što se dogodilo u svim razrednim odjeljenjima jest da je većina učenika sudjelovala u stvaranju konstelacija i razgovarala o osnovnim odnosima iznesenima u djelu. U razrednoj je nastavi u ovoj vježbi dovoljno učenike rasporediti u prostoru ne bi li osvijestili da fizička bliskost (oca i maćehe) ne znači da je netko nekomu blizak i s njime emocionalno povezan. Ove je odnose u pravilu cijeli razred prikazivao tako da su formirali male skupine likova i svojim tijelima prikazivali sliku/razmještaj po načelu bliskosti. U višim se razredima osnovne škole i u srednjoj školi ova vježba u pravilu oduljila, štoviše i udvostručila zadano vrijeme za izvođenje zadatka te se time protegla skoro na cijeli sat. U njezino su se izvođenje učenici aktivno uključivali. Posebice je bilo zanimljivo slušati komentiranje odnosa i njihove promjene tijekom uzročno-posljedičnih događaja u samome djelu. Učitelji viših razreda srednje škole u pravilu su bili iznenađeni sudjelovanjem učenika u ovome zadatku te njihovim angažmanom da s trakama na kojima bi definirali odnose koji spajaju određene likove objasne što se u djelu dogodilo. Iz toga su razloga, navode, puštali vježbu da traje ne bi li uživali u toj uključenosti učenika i njihovom naporu da predstave svoja saznanja.