Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 376

Iva Nemec Druga aktivnost – opis i zapažanja: soba likova Posvećena je (glavnim i sporednim) likovima iz bajke/priče. U ovoj je sobi zadatak prikazati osnovni izgled lika uz pomoć radnje koju repetitivno obavlja te utjeloviti jednu njegovu karakternu osobinu. Prije izvođenja zadatka učiteljica s razredom piše popis likova (koje treba utjeloviti) i ispod njih učenici ispisuju cijeli niz osobina pojedinoga lika. Na taj je način i sama vježba učenicima olakšana, a nenametljivo je odrađena i osnovna karakterizacija. Ovisno o uzrastu učenika i kompleksnosti likova iz djela, učiteljica se zadržava na analizi pojedinoga lika. Nakon što je jasno kojim se likovima treba baviti, učenici stupaju u njihove cipele i prikazuju ih. zapažanja: Ovoj vježbi s podjednakim entuzijazmom pristupaju učenici svih dobnih skupina. Naročito je zanimljivo promatrati učenike koji nisu elokventni, kako s veseljem pristupaju zadatku u kojem trebaju opisati lik koristeći se samo tijelom i facijalnom ekspresijom. Zanimljivo je primijetiti kako ovakvim načinom prikazivanja likova možemo dobiti cijelu lepezu osobina koje pojedini lik može posjedovati. Još je važnije da je ovim načinom prikazivanja napravljena i fizička i govorna karakterizacija lika jer za odrađivanje određene karakterne osobine učenik mora odabrani lik fizički utjeloviti, koristeći se ilustrativnom impostacijom tijela i facijalnom ekspresijom ne bi li dočarao karakter lika. Rečenicu koju će izgovoriti modulirat će glasom tako da iz njegove boje možemo saznati radi li se o starom ili o mladom liku, dobrom ili zločestom te je li nekim prepoznatljivim naglaskom ili govornom manom obojen njegov govor. Učenici tvrde da im je ovakav način prikaza lika beskrajno zabavan dok ga izvode, kao i kada gledaju svoje kolege a u poziciji su da moraju odgonetnuti likove koje oni prikazuju. U trenutku kada se na satu lektire ili pisanja eseja učenicima postavi pitanje o fizičkoj/govornoj karakterizaciji lika, primjećuju srednjoškolci, moći će s lakoćom u sjećanje prizvati ovu vježbu i prisjetiti se nekih osobina pojedinoga lika.