Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 371

-364 Procesna drama Muzej bajke satkana je od niza jednostavnih zadataka, koje učenicima zadaje učitelj u ulozi Velike Sanjalice, koja nije odradila svoj posao (razredna nastava) ili Kustosa Nepostojećega Muzeja, koji ima najavljenu grupu posjetitelja muzeja (viši razredi osnovne škole i srednja škola). Učitelj u ulozi moli učenike za pomoć u izgradnji muzeja. Učenici su u procesnoj drami postavljeni u uloge graditelja muzeja, koji nisu prisustvovali centralnome događaju (osnovna radnja pojedine bajke/priče), ali pokušavaju sagledati što više aspekata toga događaja. Njihov je zadatak izgraditi tematske sobe u muzeju: sobu likova, sobu životnih slika, sobu predmeta, sobu konstelacija i emotivno obojenu sobu. Tematske sobe grade se postepeno i svi učenici sudjeluju u izgradnji svake zasebne prostorije. Upute o izgradnji soba zadaje učitelj (sada izvan uloge). Analiza zapažanja i rezultati anketa Zbog dobivanja dubljega uvida u mogućnosti prilagođavanja inicijalnoga modela procesne drame različitim školskim uvjetima, odabrala sam istraživački pristup koji kombinira različite načine prikupljanja podataka. U nastavku ću analizirati zapažanja, odnosno bilješke kolegica voditeljica priređenih procesnih drama; ankete ispunjene neposredno nakon održanih procesnih drama (u prilogu); vlastita zapažanja o učiteljima i nastavnicima tijekom promatranja razvoja nekolicine nastavnih sati u kojima se izvodila procesna drama i videozapise vježbi koje su učenici izvodili (a koje su mi neki od kolega ustupili). Ankete, razgovori s učiteljima i moje bilješke analizirani su prema slijedu zadataka u procesnoj drami, počevši od nižih prema višim razredima. Nakon opisa reakcija na svaki od zadataka, u radu ću opisati zapažanja o reakcijama učenika i učitelja o provedenoj procesnoj drami.