Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 37

- 30 l i s t i ć s a m o v r e d n o va n j a a. grupni rad 1. Kako si surađivao sa skupinom? 2. Jesi li aktivno sudjelovao u radu? 3. Jesi li bio motiviran za rad? 4. Jesi li odgovorno izvršavao zadatke? 5. Vodiš li brigu o svome kostimu/rekviziti? b. glas 1. Naglašavaš li točno riječi prilikom izgovora? 2. Govoriš li razumljivo? 3. Jesi li dovoljno glasan? 4. Govoriš li prebrzo? c. tijelo 1. Jesi li ekspresivan u izrazu lica? 2. Koristiš li se primjerenim govorom tijela? d. karakterizacija lika 1. Jesi li ostao u liku tijekom cijele izvedbe? 2. Jesi li bio uvjerljiv u izvedbi? 3. Jesu li ti sve radnje bile motivirane? 4. Jesi li slušao partnere na sceni? 5. Jesi li surađivao s partnerima na sceni?