Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 367

-360 Približavanje učenika književnome liku Istraživanja pokazuju 1 da u interpretaciji književnoga djela učenici najradije pristupaju analizi lika. Moje je iskustvo istovjetno te upućuje da je približavanje učenika književnome liku u svoj njegovoj sveobuhvatnosti uspješan model, koji učenika može zaintrigirati te ga potaknuti na promišljanje o liku i o njegovim motivacijama te na avanturu usmjerenoga čitanja književnoga djela, a posljedično i na ostvarivanje komunikacije sa samim djelom. To približavanje književnome liku od učitelja zahtijeva kreativnost u pristupu te promišljanje načina i metoda koje će upotrijebiti u postizanju ciljeva svakog pojedinog sata. S obzirom na to da je nastava organizirani proces usmjeren određenim ciljevima, učitelj se ne može oslanjati samo na učenikovu spontanost i intuiciju u komunikaciji s djelom, već to mora biti unaprijed osmišljen i strukturiran proces. Upotreba dramskih postupaka i metoda u strukturiranju toga procesa u interpretaciju unosi fleksibilnost i motivaciju, koje učenika mogu dovesti u situacije da stvaralački reagira, otvori svoje ja novim iskustvima i doživljajima te na taj način započne komunikaciju s likom, odnosno s književnim djelom. Postoji više razina interpretacije književnoga lika. One se za svaku razinu obrazovanja prilagođavaju recepcijskim i spoznajnim mogućnostima učenika. Nastavni plan i program za svaki razred propisuje razine znanstvenoga sadržaja koje učenik treba svladati. 1 Redoslijed elemenata književnoga djela kojima učenici rado pristupaju u interpretaciji (Diklić 1990: 47): 1. analiza lika (70 % anketiranih nastavnika) 2. analiza fabule (50 % anketiranih nastavnika) 3. analiza opisa 4. analiza kompozicije 5. analiza jezika i stila (74 % anketiranih nastavnika tvrdi da učenici nerado pristupaju toj analizi).