Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 366

Iva Nemec Uvod Od mnoštva raznovrsnih dramskih tehnika koje se uspješno mogu upotrijebiti u nastavnome procesu interpretacije književnoga djela/lika, predmet je ovoga rada ispitati koliko je zadani model procesne drame kao strukturirane dramskopedagoške metode prilagodljiv različitim odgojno- obrazovnim uvjetima, odnosno različitim uzrastima učenika. Isti model procesne drame prilagodila sam različitim lektirnim djelima, odnosno likovima i na taj način dobila uvid kako model funkcionira u razrednoj nastavi, višim razredima osnovne škole, odnosno u srednjoškolskome obrazovanju (strukovnom i četverogodišnjem, gimnazijskom). Procesne drame koje sam promatrala provodili su učitelji i nastavnici Hrvatskoga jezika, odnosno učitelji razredne nastave u razrednim odjeljenjima kojima i inače predaju. Uvid u tijek rada te ispunjene ankete i razgovori s voditeljima nakon održanih procesnih drama, pomogli su mi da iz različitih perspektiva sagledam temu o kojoj pišem i time produbim saznanja o primjenjivosti procesne drame u nastavi književnosti i prilagodljivosti jednoga modela različitim uzrastima učenika. Razlog zbog kojega sam jedan model procesne drame odabrala za šire istraživanje jest njezin kompleksan karakter, koji u sebi ima potencijal za ostvarivanje najrazličitijih ishoda koje učitelj može postaviti u nastavnome procesu.