Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 365

- 358 Iva Nemec Udruga Kaleido, Lendava Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedgogije ivanemecc@gmail.com Prethodno priopćenje PRILAGODLJIVOST ZADANOGA MODELA PROCESNE DRAME U RAZLIČITIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM UVJETIMA Sažetak Suvremena nastava književnosti trebala bi učeniku omogućiti doživljaj i spoznaju književnoga djela te ga dovesti u situacije da stvaralački reagira. Uvođenje dramskih metoda u nastavu književnosti i jezika pokazalo se kao kreativniji pristup nastavi, koji učenici rado prihvaćaju. Jedan od takvih pristupa je i procesna drama. Njezino je svojstvo otvaranje mogućnosti ulaženja u različite dramske svjetove. Ako interpretaciju književnoga lika uspijemo strukturirati tako da učeniku te moguće svjetove otvorimo, sa sigurnošću smo pokrenuli učenikovu emocionalnu, intelektualnu i stvaralačku aktivnost. U ovome radu predstavljaju se rezultati ankete i razgovora s učiteljima/nastavnicima, kojima se ispitivala prilagodljivost jednoga modela procesne drame kao dramskopedagoškoga sredstva u školskoj interpretaciji književnoga lika. Procesnu dramu provelo je te anketu ispunilo 20 učitelja i nastavnika osnovne i srednje škole, koji su na 24 različita književna lika proveli isti model procesne drame. Ključne riječi: dramski odgoj, procesna drama, recepcija književnoga lika, stvaralačka nastava književnosti, suvremene metode poučavanja