Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 36

Ines Škuflić-Horvat • dramski voditelji različitih glumačkih skupina, kako ne bi došlo do nerealnog očekivanja uglednih glumaca od amaterskih družina • glumci, profesori, obavezno dramski pedagozi, koji razumiju težinu rada na predstavi • različite profesije: glumci, dramaturzi, dramski pedagozi, redatelji, kostimografi • osobe koje imaju iskustva u radu s amaterskim dramskim skupinama. Uz obrazovanje i dramskopedagoško usavršavanje koje bi trebalo biti uvjet za članstvo u prosudbenome povjerenstvu, potrebna je i dobra volja, a dodala bih i svojevrsna vježba. Bilo bi dobro mlađe kolege uključivati u rad prosudbenih povjerenstava zajedno s iskusnijima. Biti članica povjerenstva sa Zvjezdanom Ladikom i Vladom Krušićem, uz čast, bila je prilika i za učenje kako razgovarati, kako pozitivno usmjeriti kritiku, kako pohvaliti ono što vrijedi i savjetom pomoći u stvaranju bolje predstave. Izuzetno je važno u izvedbi prepoznati uloženi trud i proces rada. Nikada ne trebamo zaboraviti da prosuđujemo djecu i mlade te da nam je cilj motivirati ih za dalji dramsko-stvaralački rad. Odgajamo buduće profesionalce, ali odgajamo i publiku. Kako prosudba nije ni lagana ni uvijek točna, a ni objektivna, jako je važno naučiti vrednovati svoj i rad grupe s kojom radimo. Stoga koristim priliku i predstavljam listiće prosudbe napravljene 5 prema knjizi Exploring %eatre. Listići se mogu koristiti pri samovrednovanju i vrednovanju skupine. 5 Prince, Nancy i Jeanie Jackson. 2005. Exploring !eatre. Ohio: Mc Graw Hill, Glencoe, Columbus.