Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 358

Tanja Novak Prilog 2. Anketni list za ravnatelje kazališta IME I PREZIME: KAZALIŠTE: 1. Što mislite, koje su teme djeci važne? U dobi do 7 godina: Od 7 do 12 godina: Od 12 do 16 godina: 2. Što mislite, je li važno da teme predstava koje igrate budu djeci važne? (Na skali između dva izbora odaberite onaj koji najviše odgovara vašem mišljenju.) jako je važno 5 – 4 – 3 – 2 – 1 nije važno 3. Što mislite, je li važno da predstave za djecu i mlade budu poučne? (Na skali između dva izbora odaberite onaj koji najviše odgovara vašem mišljenju.) jako je važno 5 – 4 – 3 – 2 – 1 nije važno