Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 356

Tanja Novak 9. Za koje od ovih tema smatrate da se mogu problematizirati u kazalištu za mlade starije od 12 godina (zaokružite): narkomanija, spolnost, tinejdžerska trudnoća, spolno iskorištavanje, silovanje, homoseksualnost, nasilje, smrt, bolest, religija, ekologija – nuklearna katastrofa, beskućništvo, neonacizam, strah, rastava roditelja, kazna i osveta. 10. Jesu li ravnatelji kazališta tražili od vas da kod uprizorenja pojedinih priča i bajki ublažite ili izbacite dijelove koji se mogu smatrati okrutnima (npr. Crvenkapica – lovac vuku raspori trbuh)? nikada – samo u posebno drastičnim slučajevima – ponekad – često 11. Smatrate li da bi kazalište trebalo provesti anketu među mladima (12. – 18. godina) s pitanjem koje bi oni teme voljeli vidjeti u kazalištu? (Na skali između dva izbora odaberite onaj koji najviše odgovara vašem mišljenju.) da 5 – 4 – 3 – 2 – 1 ne 12. Na koji način ravnatelji kazališta utječu na vaš rad?