Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 355

-348 6. Kako birate dramske tekstove za igranje u kazalištu? Poredajte karakteristike prema važnosti: aktualnost, relevantnost, poučnost, duhovitost, zaigranost (možete dodati i karakteristike koje smatrate da su važne a nisu navedene): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Koje su, po vašem mišljenju, teme koje kazalište za djecu do 12 godina ne bi trebalo obrađivati? 8. Za koje od ovih tema smatrate da se mogu problematizirati u kazalištu za djecu do 12 godina (zaokružite): narkomanija, spolnost, tinejdžerska trudnoća, spolno iskorištavanje, silovanje, homoseksualnost, nasilje, smrt, bolest, religija, ekologija – nuklearna katastrofa, beskućništvo, neonacizam, strah, rastava roditelja, kazna i osveta.