Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 351

-344 na tržišni zakon ponude i potražnje, ne bi li upravo ravnatelji i redatelji trebali preuzeti odgovornost u odabiru repertoara, a svoju moć iskoristiti promovirajući i naglašavajući važnost težih i tabuiziranih tema predstavnicima odgojno-obrazovnih institucija? Ne bi li upravo iz redova redatelja i ravnatelja kazališta morale krenuti inicijative o podizanju svijesti vezano za problematiziranje tabu-tema, te, ako postoje rigidni stavovi odgojno-obrazovnih struktura, inicijative o senzibiliziranju za nužnost zastupljenosti (i) ovakvih tema u kazalištima za djecu i mlade? Literatura Bedard, Roger. L. 2003. Negotiating Marginalization: TYA and the Schools. U: Youth $eatre Yournal 17(1): 90-101. Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry & Research Design Chosing Among Five Approaches. $ousand Oaks, London. New Delhi: Sage Publications. Čičko, Hela. 2002. Knjiga kao lijek. U: Tabu teme u književnosti za djecu i mladež. Ur. Javor, R. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba: Hrvatski centar za dječju knjigu, Hrvatska sekcija IBBY–a: 45-65. Dubatti, Jorge i Nora Lia Sormani. 2012. Los temas tabú enelteatro para niños y jóvenes. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Gruić, Iva; Vladimira Velički i Željka Štvanek. 2010. Utjecaj teme na pobuđivanje interesa. U: Društvo i jezik – višejezičnost i višekulturalnost / Society and Language – multilingualism and multiculturalism. Ur. Bežen, Ante i Dunja Pavličević–Franić. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Europski centar za napredna i sustavna istraživanja: 87 – 99. Groeben, Norbert i Peter Vorderer. 1988. Leserpsychologie: Lesemotivation – Lektürewirkung. Münster: Aschendorf Verlag.