Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 348

Tanja Novak Diskrepancija stavova ispitanika s realnim stanjem repertoara Dok su redatelji (80,95 %) i ravnatelji (66,67 %) za to da se u kazalištima problematiziraju tabu-teme (žele ih režirati i postavljati na repertoar, te su stavova da se djeci svih dobnih skupina mogu plasirati predstave s određenim tabu-temama (od ponuđenih tabu-tema, redatelji smatraju da se 64,15 % tabu-tema mogu prikazivati djeci do dvanaeste godine života, a ravnatelji 49,02 % tabu-tema, dok se djeci starijoj od 12 godina prema mišljenju redatelja mogu prikazivati 94,96 % ponuđenih tabu-tema, a prema mišljenju ravnatelja 95,10 %), stvarni broj uprizorenih predstava s takvom tematikom izrazito je malen. Svega je šest predstava problematiziralo tabu-teme u kazalištima za djecu i mlade u sezonama 2015./2016. i 2016./2017. Upravo upada u oči diskrepancija stavova ispitanika s realnim stanjem repertoara. U čemu je problem? Kako to da se u praksi malo koje kazalište doista i odluči na postavljanje predstave s problematikom tabu-tema? Jedan bi se odgovor mogao odnositi na pitanje dosljednosti prikupljenih podataka u istraživanju stavova redatelja i ravnatelja. Naime, jedno anketno pitanje Što mislite o lektirnim naslovima u kazalištu za djecu i mlade? postavljeno je u svrhu procjene legitimnosti odgovora ispitanika. Budući da je općepoznato da su lektirni naslovi sveprisutni i neizostavni dio repertoara u kazalištima za djecu i mlade, željeli smo ispitati kakav je stav redatelja i ravnatelja prema njima. Većina ispitanika smatra da su takvi naslovi samo ponekad dobar izbor za predstavu (N = 26; 78,79 %). Manji broj ispitanika smatra da su lektirni naslovi često dobar izbor (N = 3; 9,09 %). Budući da se stavovi ispitanika o tom pitanju ne podudaraju s realnim stanjem na repertoarima kazališta, iz toga proizlazi ili da je izravnost (odnosno iskrenost) ispitanika dvojbena (što se posljedično može odnositi i na ostale odgovore ispitanika), odnosno da su mehanizmi autocenzure prisutni već kod izražavanja stavova. Ili da to zaista misle, a ne rade.