Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 346

Tanja Novak Od ostalih tema koje ravnatelji i redatelji smatraju neprikladnima za djecu i mlade, najviše se ističu teme koje promoviraju ili propituju ideologiju (N = 12), bilo da je riječ o svakodnevnoj politici ili o temama poput neonacizma. Jedan redatelj takav stav podupire tvrdnjom da kazališta ne bi trebala služiti za svjetonazorske manipulacije. Relevantnost tabu-tema djeci spominju samo dva ispitanika. Jedan tumači relevantnost kao važnu karakteristiku tabu-tema: Smatram, da djeci mlađoj od 12 godina se ne bi trebale nuditi priče koje nisu dio njihovog svijeta i njima nisu zanimljive te na njih ne mogu reagirati. Tabu-teme imaju važnu ulogu u kazalištima za djecu i mlade jer ih upoznaju s važnim problemima društva i pojedinca pa tako utječu i na njihov odgoj i sazrijevanje u procesu odrastanja. Međutim, mnogi čimbenici kao što su javno mišljenje ili osobna uvjerenja mogu utjecati na prikaz tabu-tema i utjecaj ravnatelja na režiranje takvih predstava pa su u okviru ankete za redatelje ispitana mišljenja o utjecaju ravnatelja na njihov rad općenito i na prikaz tabu-tema u predstavama. Utjecaj ravnatelja na rad redatelja i pitanje cenzure Redatelji u načelu navode ili da ravnatelji nikako ne utječu ili da rijetko utječu na njihov rad što se tiče kreativnoga procesa (N = 8), a neki redatelji navode utjecaj ravnatelja na njihov rad određivanjem budžeta (N = 3) i honorara (N = 2). Redatelji uglavnom smatraju da je njihov odnos s ravnateljima zbog dijaloga i dogovora oko zajedničkih ciljeva suradnički (N = 5). Iako neki ravnatelji prema riječima jednoga redatelja žele potpunu kontrolu, sam rad ostaje njihova odgovornost bez značajnoga utjecaja ravnatelja: Neki pokušavaju imati potpunu kontrolu nad procesom, ali uglavnom se ne miješaju u sam rad, već kao producenti imaju vlastitu viziju ciljane publike i relevantnosti projekta koju izlažu u inicijalnom dogovoru.