Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 343

-336 Grafikon 3. Stavovi redatelja i ravnatelja o režiranju predstava koje obrađuju tabu-teme i postavljanju takvih predstava na repertoar Po pitanju odabira tabu-tema ovisno o uzrastu, redatelji imaju slobodnija uvjerenja u odnosu na ravnatelje kada je riječ o prikazivanju tabu-tema djeci do 12 godina (Tablica 2). Većina redatelja, više od 50 %, izjasnilo se da nasilje, smrt, bolest, ekologiju (nuklearnu katastrofu), beskućništvo, strah, rastavu, kaznu i osvetu smatraju prikladnim temama za prikazivanje djeci do 12 godina starosti. Ostale teme većina njih je uglavnom smatrala neprikladnima za djecu do 12 godina. Najmanje prikladnima smatrali su tinejdžersku trudnoću, silovanje te neonacizam. Manje od 30 % ispitanika smatra da su to prikladne teme.