Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 342

Tanja Novak interesa i preferencija“, kako navode Gruić, Velički i Štvanek u radu naziva Utjecaj teme na pobuđivanje interesa, korisno je pogledati kako čitateljske interese i preferencije u razvojnim fazama definira jedan od najutjecajnijih modela kojega su razvili Maier i Beinlich (Maier 1993 cit. prema Gruić i dr. 2010): 1. Literarna faza (oko 2. – 5. godine starosti) 2. Magijsko-realistična faza (oko 5. – 8. godine starosti) 3. Realistična faza (oko 8. – 11. godine starosti) 4. Avanturistička faza (oko 11. – 14. godine starosti) 5. Faza literarnog sazrijevanja (14. – 17. godine starosti). Premda se, kako navode autorice, ”vjerodostojnost i ovog modela može dovesti u pitanje (Groeben i dr. 1988: 65), s praktičnog je stanovišta jasno da u određenim slučajevima ovakvi opisi i perspektive imaju vrijednost i relevantnost” (Gruić i dr. 2010: 6), raspoznaje se tek blaga korelacija između razmišljanja redatelja i ravnatelja u našem kazalištu za djecu i mlade i ovakvih promišljanja. Tabu-teme I redatelji (80,95 %) i ravnatelji (66,67 %) uglavnom žele režirati predstave koje propituju (i) tabu-teme ili ih postavljati na repertoar, s time da je troje (25,00 %) ravnatelja, ipak, neodlučno po tom pitanju, a jedan se ravnatelj nije izjasnio. Samo jedan redatelj nije zainteresiran za režiranje predstava koje se bave tabu-temama, dok je jedan redatelj na to pitanje odgovorio riječima: Izbor tabu-teme je rezultat slične ravnateljske strategije kao i izbor lektirnih naslova. Njihovi odgovori prikazani su u Grafikonu 3.