Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 341

-334 Nakon dvanaeste godine, uz navedene teme javljaju se i teme poput želja mladih da budu odrasli, individualnost i identitet, vlastito mišljenje i izbor. Od tema vezanih za Obrazovanje, osim školskih tema javljaju se sljedeći odgovori: učenje od drugih koji nisu dio sustava škole, edukacija putem drame, upoznavanje grana umjetnosti, pametna razonoda kojom se može progovoriti o odgoju, važnost edukacije, učenje igrom, važnost maštanja i kreativan razvoj, prednosti razumijevanja prirode i boravka u njoj te vrste umjetnosti i izražavanje putem njih. Od važnih tema na području Tehnologije spominju se futurističke teme i budućnost, mobilne aplikacije, igrice, društvene mreže, virtualna stvarnost i mediji. Ispitanici smatraju da teme vezane uz Spolnost postaju važne tek nakon sedme godine, a teme vezane uz seksualnost i spolnost, prema mišljenju ispitanika, najvažnije su mladima nakon dvanaeste godine. Samo jedan ispitanik smatra da se su Apstraktne teme važne mladima do sedme godine života. Apstraktne teme smatraju se relevantnima od dvanaeste godine života, a specifično se navode koncept i smisao života. Dvoje ispitanika nije navelo neke specifične teme u svojim odgovorima. Jedan smatra da su za djecu i mlade važne teme sve s kojima se u životu susreću, neovisno o njihovoj dobi. Drugi pak objašnjava razlike između tema iz odgojnoga kazališta i umjetničkoga kazališta, a od odgojnih tema navodi sljedeće: Tematski okviri koji prate dječje odrastanje, školski kurikulum i svakodnevne situacije s kojima se suočavaju djeca i mladi, u svojoj lokalnoj zajednici i šire globalno, ovisno o kojoj se lokalnoj zajednici radi. Ukoliko se postavljaju angažirane predstave ili iz polja odgojnoga kazališta, ovi su tematski okviri ključni. Nismo naišli na službeni stav razvojne psihologije o tome koje su teme značajne za djecu pojedine dobi, ni u kazališnim, niti u književnim sadržajima. No, s obzirom da rezultate studija „o čitateljskim interesima i preferencijama možemo shvatiti kao putokaz za razumijevanje gledateljskih