Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 338

Tanja Novak Najpouzdaniji način da se utvrdi koje su teme djeci i mladima doista važne je ispitivanje njihovih stavova, npr. anketiranjem, ali većina ravnatelja (N = 4; 33,33 %) ili nije nikada provela anketu među mladima starijima od 12 godina o njihovim interesima ili tek planira to učiniti (N = 3; 25,00 %). Dvoje ravnatelja izjavilo je da ne igraju predstave za starije od 12 godina pa im takva anketa ne bi pomogla oko kreiranja repertoara. Samo je jedan ispitanik izjavio da su u kazalištu proveli takvu anketu, a jedan ispitanik nije znao dati odgovor, s obzirom da je na poziciji ravnatelja kratko vrijeme. Redatelji uglavnom podržavaju ideju da se djecu u dobi od 12 godina naviše anketira kako bi se utvrdili njihovi interesi, njih 16 (76,19 %) iznosi stav da se anketa svakako mora provesti. Samo je jedan ispitanik protiv toga da se provede anketa među mladima sa spomenutim ciljem. Rezultati tematske analize odgovora ispitanika na pitanja otvorenoga tipa u kojima navode teme za koje misle da su djeci i mladima važne prikazani su u Tablici 1. U tematskoj se analizi izjave grupiraju u kategorije koje sadrže slične izjave, odnosno teme predstava koje ispitanici navode kao važne djeci i mladima. Tablica 1. Učestalost važnosti pojedinih kategorija ovisno o godinama djece i mladih Godine Kategorija < 7 Odnosi i okolina 33 Etika Mašta 14 9 Zabava 11 Ljubav Problemi 6 6 1 - Obrazovanje Odrastanje i razvoj Tehnologija Ravnopravnost Spolnost Apstraktne teme 7 - 12 28 13 12 - 16 22 11 7 3 7 5 8 10 11 27 8 8 17 - - 7 5 7 7 - 2 - 5 1 7 2