Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 336

Tanja Novak Rezultati i diskusija Budući da je prva analiza podataka pokazala da su stavovi ravnatelja i redatelja vrlo slični, nije rađena statistička usporedba između tih dviju grupa u svim pitanjima koja su bila jednaka u obje skupine, nego su rezultati tretirani kao jedna skupina. Obilježja odabira repertoara Većina redatelja tvrdi da uvijek sami biraju tekstove koje će režirati (47,62 %) ili da imaju podjednaku ulogu u odabiru tekstova kao i ravnatelji (28,57 %). Samo dvoje redatelja (9,52 %) tvrdi da ravnatelji imaju veći utjecaj od njih u odabiru tekstova za predstave, a niti jedan redatelj nije naveo ravnatelja kao jedinu osobu koja bira tekstove, što bi prema njihovim odgovorima značilo da imaju veliku slobodu prilikom odabira tekstova koje će režirati u kazalištima za djecu i mlade. Ispitanicima je kod odabira dramskih tekstova najvažnije da budu relevantni, zatim poučni, potom aktualni, zatim duhoviti i na kraju zaigrani, kao što je vidljivo u Grafikonu 1. Od karakteristika koje nisu bile ponuđene, uglavnom su se navodile maštovitost, atraktivnost, popularnost naslova, estetika, umjetnička vrijednosti i sl. Samo dvoje ispitanika dotaknulo se tabu-tema u tom dijelu upitnika. Jedan je ispitanik izjavio da su problemi vezani uz odrastanje važan element u odabiru tekstova koje će režirati, a drugi da smatra da se u Hrvatskoj nedovoljno obrađuju tabu-teme koje su zastupljene u stranim kazalištima za djecu i mlade. Neki od navedenih primjera takvih tema su, prema njegovom mišljenju rastava, smrt, mobbing i odnos prema posebnim kategorijama djece.