Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 335

-328 Ravnatelji i redatelji koji su producirali i režirali predstave za djecu i mlade tijekom te dvije sezone bili su pozvani da sudjeluju u istraživanju. U uzorku su bila četiri mala nezavisna kazališta pa je njihovim ravnateljima poslana anketa za redatelje (Prilog 1) s obzirom da su se oni bavili i režiranjem predstava, a ravnateljima ostalih 27 kazališta poslane su ankete za ravnatelje (Prilog 2). Od 27 ravnatelja kojima su poslane ankete, njih 12 (44,44 %) vratilo je popunjene ankete. Od 55 redatelja kojima su ankete poslane, njih 21 (38,18 %) vratilo je popunjene ankete. Budući da je manje od polovine ispitanika dalo odgovor, rezultati se nisu mogli lako generalizirati, ali se moglo ustvrditi da su indikativni. Prikupljanje podataka Stavovi i uvjerenja redatelja i ravnatelja kazališta o tabu-temama i utjecajima na prikazivanje predstava koje problematiziraju takve teme ispitani su pomoću anketnih listova za redatelje i anketnih listova za ravnatelje hrvatskih kazališta za djecu i mlade. Obrada podataka Podatci prikupljeni pregledom repertoara i anketama obrađeni su deskriptivnom statistikom i interpretativnom metodom. Odgovori na pitanja otvorenoga tipa obrađeni su tematskom analizom odgovora ispitanika, a procedura analize sastoji se od dva koraka (Creswell 2013). U prvome koraku obrade podataka označene su značajne izjave ispitanika u kojima oni izražavaju svoja uvjerenja vezana uz prikazivanje tabu-tema u kazalištima za djecu i mlade. U drugome koraku njihove izjave grupirane su u kategorije koje odražavaju ključna uvjerenja ispitanika o tabu-temama u kazalištima za djecu i mlade.