Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 331

- 324 Tanja Novak novatanja@gmail.com Prethodno priopćenje STAVOVI KAZALIŠNIH UMJETNIKA PREMA TABU-TEMAMA U KAZALIŠTU ZA DJECU I MLADE Sažetak Cilj ovog rada bio je utvrditi kakvo je recentno stanje u hrvatskim kazalištima za djecu i mlade s obzirom na problematiziranje tabu-tema, utvrditi zastupljenost uprizorenja tabu-tema, ispitati utječu li ravnatelji kazališta zabranama na (vjerojatni) manjak zastupljenosti takvih tema te postoje li mehanizmi cenzure i autocenzure. Pregledom popisa hrvatskih kazališta za djecu i mlade te objavljenih repertoara predstava u sezonama 2015./2016. i 2016./2017. sastavljen je popis kazališta, a ravnatelji i redatelji koji su producirali i režirali predstave za djecu i mlade tijekom te dvije sezone bili su pozvani na sudjelovanje u istraživanju. Njihovi stavovi ispitani su anketnim listom za redatelje i anketnim listom za ravnatelje. Zaključni dio rada odnosi se na istraživanje konteksta vezano za stavove ispitanika, tko utječe na odabir repertoara za djecu i mlade, kakav je utjecaj školskoga okruženja na odabir repertoara te tko ima stvarnu moć prilikom donošenja odluka o repertoarnoj politici u kazalištima za djecu i mlade. Ključne riječi: djeca, Hrvatska, kazalište, mladi, tabu-teme