Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 327

-320 Literatura Dragićević Šešić, Milena i Branimir Stojković. 2011. Kultura, menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio. Hristić, Jovan. 1977. Pozorište, pozorište. Beograd: Prosveta. Hristić, Jovan. 1992. Pozorišni referati. Beograd: Nolit. Lukić, Darko. 2016. Uvod u primijenjeno kazalište. Čije je kazalište? Zagreb: Leykam. Mađarev, Milan. 2009. Kreativna drama u Škozorištu. Zemun: Mostart. Mađarev, Milan. 2011. Teatar pokreta Jožefa Nađa. Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine. Nikolić, Staniša. 1983. Scenska ekspresija i psihoanaliza. Zagreb: Naprijed. Penčić Poljanski, Dejan. 1992. Otišlo u (v)etar. Novi Sad: Prometej. Turner, Victor. 1989. Od rituala do teatra. Zagreb: August Cesarec