Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 326

Milan Mađarev završeno umjetničko djelo, već sam proces umjetničkoga stvaranja (podebljao M. M.). Umjetnik postaje inovator, istraživač, kako u sferi umjetnosti, tako i u sferi društvenih odnosa, a gledatelj prestaje biti pasivni promatrač ili aktivni doživljavalac, već također postaje stvaralac i sudionik u procesu nastanka umjetničkoga djela” (Dragićević Šešić i Stojković 2011: 213). Zaključak U vremenu kada je relativiziran pojam umjetnosti, kada komentar i komentar komentara postaje važniji od umjetničkoga djela i kada kazališna kritika o predstavama za odrasle dobiva sve manji prostor u medijima, kritike o predstavama kazališta za djecu i mlade mogu biti samo rjeđe s tendencijom opadanja. Ako se taj zabrinjavajući trend nastavi, kazališna kritika i posao kazališnoga kritičara uskoro će otići u povijest, a pisanje o kazalištu svest će se na razinu (ne)pouzdanih informacija. Ako je kazališna kritika manje ili više vjeran odraz kazališne predstave, postavlja se pitanje što će kazalište bez svoga odraza?