Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 315

Milan Mađarev Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Kikinda mmadjarev@gmail.com Stručni rad VREDNOVANJE U DRAMSKOME STVARALAŠTVU ZA DJECU I MLADE Sažetak U uvodnome dijelu definirao sam pojam dramskoga stvaralaštva za djecu i mlade. U razradi predstavljam način na koji se vrednuje predstava za djecu i mlade. Izdvojio sam nekoliko kritičara starije generacije koji su pisali o kazalištu za djecu i mlade i o svome radu kritičara srednje generacije, koji se s vremenom razvio kontinuiranim radom na sebi. Saznanja do kojih sam došao pomogla su mi da shvatim kako funkcionira performans u alternativnome teatru i kako se ta saznanja mogu primijeniti u kreativnoj drami i drugim pojavnim oblicima primijenjenoga kazališta. Izdvojio sam i nekoliko predstava za djecu i mlade koje su svojim jedinstvenim kreativnim procesom našle put i do festivala za odraslu publiku. Svetlana Sretenović, Marina Milivojević Mađarev i Saša Volić su putem ankete definirali svoje kriterije vrednovanja predstava za djecu i mlade. U zaključku ukazujem na izumiranje kazališne kritike koja gubi svoje nekada istaknuto društveno mjesto i značaj pa čak i kod samih protagonista kazališta. Ključne riječi: dramsko stvaralaštvo, kreativna drama, kritičar, performans, vrednovanje - 308