Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 312

Goran Smoljanović literatura Aristotel. 2005. O pjesničkom umijeću. Zagreb: Školska knjiga. Caillos, Roger. 1979. Igre i ljudi. Beograd: Nolit. Craig, Edward Gordon. 1980. O umjetnosti kazališta. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SSO Zagreba. Huizinga, Johan. 1992. Homo ludens - o podrijetlu kulture igri. Zagreb: Naprijed. Stanislavski, Konstantin Sergejevič. 1989. Rad glumca na sebi. Zagreb: Cekade.