Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 300

Katja Petrović Krušić, Vladimir. 2018. Kazalište i pedagogija. Ideje, koncepti i shvaćanja odgojnih funkcija kazališnog/dramskog medija u hrvatskoj kulturi i pedagogiji 19. i 20. stoljeća do završetka Drugoga svjetskog rata. Zagreb: Disput i Hrvatski centar za dramski odgoj. Ladika, Zvjezdana. 1970. Dijete i scenska umjetnost (priručnik za dramski odgoj djece i omladine). Zagreb: Školska knjiga. Lukić, Darko. 2010. Kazalište u svom okruženju, knjiga 1. Kazališni identiteti. Zagreb: Leykam international. Mrduljaš, Igor. 2007. Odgojna sastavnica kazališta za djecu. U: Odgoj kazalištem. Ur. Javor, Ranka. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba: 7-18. Pejić Papak, Petra i Sabina Vidulin. 2016. Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi. Zagreb: Školska knjiga. Previšić, Vlatko. 1987. Izvannastavne aktivnosti i stvaralaštvo. Zagreb: Školske novine. Sekulić-Majurec, Ana. 2007. Uloga sudionika odgojno-obrazovnog procesa u stvaranju, provedbi i vrednovanju kurikuluma. U: Kurikulum (teorije – metodologija – sadržaj – struktura). Ur. Previšić, Vlatko. Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Školska knjiga: 305-331.