Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 289

-282 Pitanje je imaju li školske priredbe zbilja „naglašenu odgojnu komponentu“ (Vrcelj 2000: 71 prema Pejić Papak; Vidulin 2016: 97) i daju li učenicima mogućnost pokazivanja vlastita rada te rada na sebi kao pojedincu ili je to učeničko odrađivanje koje će biti nagrađeno ocjenom, kaznom ili prestižem. Odgojna komponenta školskih priredbi zanimljiva je u teoriji, ali se u praksi čini da izostaje najviše zbog hiperprodukcije različitih školskih priredba i natjecanja koja ne dopuštaju učenicima potpuno uživanje u procesu i izražavanju, već ih tjeraju na stvaranje produkta koji je rijetko slobodan i nesputan budući da radovi tematski moraju odgovarati priredbama. 1 Ako pak odgojem smatramo isključivo pripremu za život u današnjem hrvatskom društvu, katolički obojenom s ostatcima socijalističkoga poretka, onda teza o odgojnoj komponenti školskih priredba ipak stoji. Idući problem u organizaciji izvannastavnih aktivnosti jest što se one organiziraju prema učiteljskim zaduženjima, a ne prema afinitetu učenika (Pejić Papak; Vidulin 2016) niti prema afinitetu učitelja, stoga se podrazumijeva da učitelj Hrvatskoga jezika ili razredne nastave mora voljeti pa tako i voditi dramsku skupinu. Sve veća opterećenost kako učenika, tako i učitelja smanjuje elan i zainteresiranost za bilo kakav izvannastavni rad, što postaje problem kojim bi se svakako stručnjaci trebali pozabaviti. No sudjelovanje učitelja u izvannastavnim aktivnostima njihova je zakonska obveza (Pejić Papak; Vidulin 2016), kao i organiziranje priredba te zahtijeva od njih entuzijazam, motiviranje učenika i odgojiteljsko ponašanje. Bez afiniteta i talenata mala je vjerojatnost da će se takvo što dogoditi, zato pate i učenici i izvannastavne aktivnosti. Stavimo ipak i taj problem po strani i sagledajmo rad dramskih skupina koje vode učitelji puni ljubavi i zanimanja za dramski izričaj. 1 Učenici ne mogu crtati mrtvu prirodu za Božić niti pjevati ili recitirati tužne ljubavne pjesme, niti izvoditi predstave o prvoj ljubavi, isto kako za Uskrs ne mogu izvoditi horor predstave ili komedije te crtati stripove.