Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 287

- 280 Katja Petrović Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije katja.petrovic5@gmail.com Stručni rad ZA KOGA SE IZVODE ŠKOLSKE PREDSTAVE Sažetak Rad pokušava odgonetnuti koja je ciljana publika školskih predstava i za koga se one zapravo stvaraju te kome ih sama djeca izvođači žele prikazati. Školske priredbe i natjecanja postaju jedina mjesta gdje se školske predstave izvode, ali je upitna spontanost i sloboda izražavanja na takvim događajima. Pred voditeljima školskih dramskih skupina velika je odgovornost u odgajanju kako budućih gledatelja tako i samosvjesnih, izražajnih i društveno osjetljivih izvođača. Nadalje će članak pokazati što dobivaju djeca gledatelji dramskim odgojem, a što djeca izvođači. Daje se prikaz istraživanja prevedenoga na ispitanicima, učenicima viših razreda četiriju osnovnih škola i dviju gimnazija o njihovom viđenju ciljane i poželjne publike te o njima samima kao publici. Dobiveni rezultati otvaraju puno pitanja te zahtijevaju evaluaciju rada školskih dramskih skupina, kao i provjeru njihovih ciljeva i ishoda. Konačno pitanje jest – jesu li djeca subjekti dramskih skupina ili su samo marionete u rukama odraslih voditelja i publike? Ključne riječi: djeca gledatelji, djeca izvođači, dramska skupina, publika dječjih predstava, školska predstava