Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 283

-276 Zaključak Nakon jedinstvenoga iskustva rada na predstavi u dramskoj skupini bez dramskoga pedagoga te odgovora iz ankete, zaključujem kako vrlo malo sudionika dramskoga procesa, koji su bili dugogodišnji polaznici polaznici dramskih skupina, ima točno određene kriterije po kojima se samovrednuju i vrednuju rad ostalih. Sudionici koji se samovrednuju to čine povratnom informacijom ostalih sudionika i reakcijama cijele skupine te introspekcijom bez određenih kriterija, već po osobnome osjećaju. Pri vrednovanju rada ostalih sudionika razlikuju organizacijsku i glumačku kvalitetu, no većinom se koriste svojim subjektivnim dojmom. Prednosti su rada bez dramskoga pedagoga, koje navode sudionici, sloboda te neograničenost idejama i metodologijom dramskoga pedagoga, dok kao nedostatke navode neobjektivnost i popuštanje uzrokovano dugogodišnjim prijateljstvom. Iako se vrednovanje i samovrednovanje odvijalo formativno, prije aktivnosti nije bio zadan točan fokus na koji bi se sudionici mogli osvrnuti na kraju aktivnosti te uz pomoć njega vrednovati aktivnost. Također u radu nije određen objektivan rječnik kojim bi sudionici komunicirali, već je svatko izrekao svoje osobno mišljenje vođeno unutarnjim osjećajem kada bi htio. Većina je sudionika predložila neki oblik objektivne uloge u budućnosti koji će samo kao dramski pedagog, mentor ili režiser biti van predstave, odnosno neće i glumiti u predstavi. Nedostatak objektivnosti doveo je do popuštanja što je rezultiralo režijskim i dramaturškim nedostatcima predstave. Upravo se u ovakvim situacijama ističe važnost uloge dramskoga pedagoga, koji izuzev vođenja dramskoga procesa uči sudionike vrednovanju i samovrednovanju, ističe fokuse u aktivnostima i objektivno sagledava završni produkt aktivnosti. Namjera ovog rada nije dati preporuke ni konkretne zaključke, već otvoriti važna pitanja o vrednovanju i samovrednovanju jer to može biti ključno za ostvarivanje kvalitete u svim segmentima predstave (režija, dramaturgija, gluma itd.).