Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 281

-274 Ovdje se vidi njezino razlikovanje između vrednovanja predstave u kojoj i sama sudjeluje i predstave u kojoj je isključivo gledatelj, jer ističe u predstavama koje smatram kvalitetnim volim vidjeti dobra režijska rješenja, užitak na licima izvođača i zanimljiv sadržaj. Ukoliko gledam i slušam reciklirane parole, patetičnu adaptaciju ili lošu i nezainteresiranu glumačku postavu, neću moći reći da je takva predstava kvalitetna. Uloga osobe, bila ona dio skupine kao glumac ili kao glumac i autor nije jednaka jer osoba tada vrednuje različite aspekte predstave. Ovdje vidimo kako Iva kao autorica predstave uspoređuje svoju primarnu zamisao i završni produkt - predstavu i tako vrednuje cjeloukupni proces, dok kao gledateljica predstave na kojoj nije radila ima različite kriterije. prednosti i nedostaci oblikovanja predstave bez dramskoga pedagoga Sudionici, čak njih pet, kao glavnu prednost rada bez dramskoga pedagoga ističu slobodu, no također i navode kako je ona dvosjekli mač. Razna su objašnjenja elemenata slobode koje su naveli, pa tako Iva navodi kako je sloboda donijela fokus pri oblikovanju predstave jer se svake godine odlučimo baviti nečime, ispričati neku priču koja nam se sviđa ili koja nam predstavlja izazov i maksimalno smo se trudili ići upravo u smjeru koji smo si zadali. Sara govori kako je prednost definitivno to što nismo ograničeni ukusom, metodologijom i okvirima pojedinoga pedagoga i smjernicama koje on mora pratiti kao dio dramskoga studija. Marin pak ističe kako je rad bez dramskoga pedagoga omogućio više improvizacije i sudjelovanje svakog pojedinca u stvaranju predstave. Iz ovih izvora vidimo kako je neograničenost idejama i metodologijom rada dramskih pedagoga način rada u kojem sudionici uživaju jer se uspijevaju više opustiti, imaju veću kreativnu slobodu i generalno više sudjeluju u kreativnome dramskom procesu. No, kao što sam na početku istaknula, sloboda ima i drugu stranu. Dora ističe kako je način rada bez pedagoga (je) ipak teži pošto prisutnost pedagoga ipak više nameće osjećaj obaveze i autoriteta.