Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 280

Ines Matić Sudionica Dora pak govori kako vrednuje ostale sudionike, ali nikada svoje mišljenje ne izgovara pred skupinom. Sloboda otvorenoga i izravnoga razgovora jedan je od temelja jasnoga vrednovanja dramskoga procesa u dramskim skupinama jer upravo time se postiže daljnji napredak i otklanjaju sve najasnoće. Vođena iskustvom dramske skupine s dramskim pedagogom u kojoj smo nakon svake aktivnosti svi u skupini jasno definirali što nam se svidjelo, a što ne, ovdje to nije bio slučaj. Prepušteni radu u kojem su svi sudionici imali slobodu (ne)vrednovanja ostalih u skupini ili rada, neki sudionici nisu bili primorani javno izgovarati svoj kritički osvrt. No, iako neki od sudionika nisu imali želju uvijek iskazivati mišljenje pred skupinom, katkad bi to napravili nasamo. Sara ističe: Obično sve što imam za reći, kažem pred svima, međutim, postoje ljudi za koje smatram da ponekad loše prime kritiku pa njima kažem nasamo. Isto tako, ponekad se ne osjećam kompetentno izraziti svoj stav, nego ga radije prokomentiram s kolegama s kojima sam bliskija te, ako vidim da ima još ljudi koji dijele moj stav, tek onda nešto kažem (kada sam koliko toliko sigurna da sam ipak u pravu). Također, dvoje sudionika navodi kako je presudna kemija između ljudi koji rade zajedno kako bi se mogli otvoreno izražavati. Samo je jedan sudionik jasno izrazio kako svoj kritički osvrt nikada ne izgovara pred cijelom skupinom, već ga uvijek podijeli nasamo s pojedincem. Odgovori na pitanje o procjenjivanju kvalitete finalnoga proizvoda odnosno predstave jasno se razlikuju po ulogama unutar skupine. Iva koja je bila u ulozi autorice uspoređuje finalni proizvod s izvornom idejom, traži odstupanja te navodi najčešće kvalitetu finalnog proizvoda, ukoliko se radi o predstavi koju sam radila unutar grupe, sa grupom, procjenjujem prema tome koliko smo odstupali od početne ideje i jesu li ta odstupanja pomogla i pridonijela inovativnosti, kreativnosti, sadržaju i izvedbi predstave. Ne trebamo sa uvijek držati strogih okvira da bi predstava bila dobra – proces, improvizacija i spremnost na promjene i izazove čine krajnji produkt sadržajnijim i boljim.