Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 279

-272 No, jedna sudionica (Sara) navodi i vlastite kriterije po kojima ona sama sebe vrednuje, a to su: Jesam li zadovoljna kako sam izvela zadatak, jesam li znala tekst, jesam li se snašla u improvizaciji, jesam li izašla iz svojih okvira, poboljšala izvedbu u odnosu na neku prošlu, uspjela se opustiti, izraziti osjećaje i slično. Jedna sudionica priznaje kako sama traži pomoć od ostalih kolega ako joj je potrebna: Razgovaram s ostalima o tome što me muči nakon probe ukoliko nečime nisam bila zadovoljna, prvo se s njima savjetujem, a nakon toga pokušam sama doći do onoga što sam si zamislila. No bitno je savjetovati se jer ipak oni mene vide na sceni, a ja sebe ne. Samo je jedan od sudionika izravno naveo kako se nikada ne vrednuje. Matej izjavljuje: Ne vrednujem samog sebe. Znam što radim i što se zahtijeva od mene tako da sam uvijek zadovoljan sa svojom izvedbom i produktom. procjena kvalitete rada sudionika tijekom procesa rada Kvalitetu rada ostalih sudionika dramskoga procesa sudionici procjenjuju prvenstveno subjektivnim dojmom, no neki imaju i vlastite kriterije i strategije po kojima vrednuju. Dvoje sudionika navodi kako dijele kriterije na organizacijske ili formalne i umjetničke ili glumačke. U organizacijske Lovro ubraja: redovitost dolazaka na probe, plaćanje članarine, izvršavanje ne-umjetničkih zadataka, predlaganje logističkih rješenja za probleme, prisutnost u diskusijama vezanim za ne-umjetnički/ne-glumački dio rada. U umjetničke ubraja: Moj osobni dojam o tome poznaje li osoba ideju kojom se grupa bavi i promišlja li o njoj, razumije li tekst i neizravne implikacije toga što likovi govore i rade, zna li tekst na probi, trudi li se na sceni eksperimentirati i improvizirati, sluša li i prihvaća li glumačku/režijsku uputu, primjenjuje li upute/dogovore izrečene na prošlim probama i sl. No, iako vrlo jasno razlučuju ove vrste kriterija, sudionica Ana jasno ističe kako o glumačkome aspektu vrednovanja ostalih sudionika ne razmišlja aktivno, već samo uživa gledajući ih kako igraju.