Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 278

Ines Matić To je svakako i rezultat dugogodišnjega privatnog druženja sudionika i prijateljstva. Iva navodi svoj problem: Teško mi je ne vrednovati se na temelju reakcije i povratne informacije od grupe. Mislim da ukoliko moj rad unutar grupe koja dobro funkcionira i uspješno djeluje jest dobar utoliko je i grupni osjećaj dobar. Ako se osvrnem na sebe, svoju izvedbu i dojam koji imam o svojem radu unutar grupe, uvijek se radi o nekom osjećaju da sam nešto dobro napravila/izvela ili o osjećaju samopouzdanja tijekom i nakon rada. Sanjin pak samovrednovanje ne odvaja od vrednovanja i procjene ostalih sudionika i uvodi novu kategoriju, a to je publika te navodi: Samoprocjena u kazalištu nije odvojiva od procjene drugih jer predstavu radimo za te druge. Izolirana samoprocjena je nemoguća, važno je osluškivati publiku i druge. Također, dvoje sudionika navode kako koriste kombinaciju introspekcije i komentara drugih sudionika unutar skupine pa tako Lovro ističe: Ne samovrednujem vlastiti rad iz svoje perspektive, koliko iz tuđe, vanjske jer smatram da to donosi najrealniji uvid. Imam samo djelomicno formirano mišljenje o kvaliteti svoga rada iz isključivo vlastite perspektive. Do kraja se formira uz pomoć dojmova drugih, kako generalnih o konačnom produktu, procesu, suradnji, tako i specifičnih dojmova i stavom o mom načinu rada, pristupu radu, stupnju involviranosti i zainteresiranosti. No, vrlo je bitno istaknuti kako sudionicima nije bitna samo povratna informacija, već i tko ju govori, jer npr. Sara misli kako: Velik dio samoprocjene ovisi o reakcijama mojih kolega, pogotovo onih do čijih mi je mišljenja posebno stalo i onih za koje smatram da smo na istoj valnoj duljini. Nadalje, drugi način samovrednovanja kojima se koriste sudionici je introspekcija. Sudionici tijekom procesa razmišljaju što su napravili, što nisu i kako će što promijeniti. Mnogi navode kako je to unutarnji vlastiti osjećaj pa tako Sanjin kaže: Vlastiti osjećaj u trbuhu, dok se krećeš scenom i u ušima, dok se slušaš su kriteriji samoprocjene.