Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 277

-270 Sam je proces rada trajao šest mjeseci. Na samome početku rada jedna je od autorica teksta razvila temeljnu ideju te smo uz pomoć te ideje razvijali daljnji tekst zadanim improvizacijama. Uz pomoć improvizacija na zadane teme, autorica je dobivala nove ideje i raspisivala tekst. Kako bi dolazila do dramaturških prepreka i problema, zadala bi skupini problem i skupina bi podijeljena u manje skupine rješavala problem i tako bi ponudili više rješenja. Ponekad ni jedno rješenje nije bilo dovoljno dobro za problem, a katkad bi kombinirali više rješenja u jedno i tako bi došli do finalne inačice teksta. Nakon toga uslijedile su čitaće probe i daljnji razvoj predstave. Vrednovanje se odvijalo tijekom i nakon improvizacija te proba kada bi svatko tko je htio izrazio svoj stav, izražavajući što mu se svidjelo, što ne, kako bi nešto promijenio, izbacio, dodao, unaprijedio itd. S obzirom da skupina već godinama zajednički radi te se razvila u prijateljstvo, gotovo svi sudionici su izražavali svoja mišljenja pred cijelom skupinom. Predstava je doživjela pet izvedbi, no nakon toga su se postavila pitanja o režijskim i dramatuškim problemima predstave. U skupinama koje vode dramski pedagozi oni su ti vanjski sudionici procesa koji ne sudjeluju u samoj predstavi, već doprinose režijom i dramaturškim rješenjima te sagledavaju predstavu kao cjelinu izvana. Neka rješenja u predstavi nisu zadovoljavala kriterije pa sam odlučila istražiti koji su uopće kriteriji vrednovanja i samovrednovanja izvedbe i kako sudionici dramskoga procesa samostalno razmišljaju. Kako bi sudionici istraživanja ostali anonimni, imena su u daljnjem tekstu promijenjena. O samovrednovanju tijekom rada na kazališnoj predstavi Sudionici su naveli više načina samovrednovanja od kojih je naistaknutija povratna informacija i reakcije skupine. Čak pet sudionika navodi kako im je najbitnije čuti komentare i kritike članova Kluba i da je to način na koji oni potvrđuju i vrednuju svoj rad. Mnogi se ne odvajaju od skupine i zato im je teško vrednovati sebe same (bez da na sebe gledaju kao na dio kolektiva).