Zbornik radova Zbornik Radova_small - Page 275

-268 definicija kreativnosti, vrlo je teško točno odrediti koje sastavnice dramskoga procesa vrednovati, kako vrednovati kreativnost u cjelini i na koji način. Iz gore navedenih definicija zaključujemo kako kreativnost jest nešto novo, no i ono mora biti značajno, dakle nije sve što je novo i inovativno ujedno i značajno, no svakako je dio procesa. Vrednovanje dramskoga procesa trebalo bi se odvijati tijekom cijeloga procesa, dakle formativno, te voditelj na taj način sudionicima daje povrat informacije o njihovome radu tijekom procesa u pravovaljano vrijeme kako bi došli do pozitivnog ishoda na kraju procesa (Carroll i Dodds 2016: 24). Spolin ističe neke bitne sastavnice kako ona naziva evaluacije dramskoga procesa. Kao prvo, evaluacija se mora odvijati odmah nakon određene aktivnosti. Nadalje, treba odrediti objektivan rječnik kojim će se direktno komunicirati tijekom vrednovanja dramskoga procesa i razviti ne-osuđujuća okolina u kojoj će se problem moći riješiti skupno. Najvažniji aspekt jest razjašnjenje fokusa aktivnosti, razjašnjenje koji problem će aktivnost riješiti, što se točno želi aktivnošću postići, te tako na kraju i vrednovanjem upravo onoga što je bio fokus (Spolin 2011: 26). Ovim će se sastavnicama riješiti problem osobnoga u vrednovanju. Svi sudionici tako znaju točno što i na koji način vrednovati te se time odmiče od vjerovanja da je vrednovanje ujedno i kritiziranje. Ponukana dugogodišnjim iskustvom rada u dramskoj skupini te rada na kazališnim predstavama uz vodstvo dramskoga pedagoga, a sada i radom u skupini bez vodstva dramskoga pedagoga odlučila sam istražiti zašto rad na predstavi bez dramskoga pedagoga te u konačnici predstava u ovome slučaju nije bila zadovoljavajuća. Nakon premijere predstave vanjski suradnici Kluba Tirena istaknuli su određene režijske i dramaturške nedostatke. Želim odgovoriti na pitanje je li i kako odsutnost dramskoga pedagoga utjecala na kvalitetu samoga rada i završnoga produkta - predstave te na koje se načine sudionici dramskoga procesa samovrednuju i vrednuju u ovakvom obliku rada. Također, jedan je od razloga odabira istraživanja ove teme i nedostatak informacija i znanja o ovoj pojavi.